Casino game poker

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP
Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 07/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00404MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
184 806Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 42
550 919
582 043
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 100
731 651
884 633
425 449
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 176
133 694
599 540
485 037
621 897
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 377

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,353

2. XS Max 3D ngày 05/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00403MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
071 737Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
060 322
575 468
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 88
664 563
271 728
336 289
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 106
242 997
880 429
720 790
734 096
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 333

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,617

3. KQXS Max 3D ngày 03/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00402MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
400 871Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
972 662
716 103
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 136
785 770
403 779
697 746
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 192
141 385
897 100
895 155
680 783
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 493

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,195

4. XS 3D và 3D+ ngày 31/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00401MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
220 639Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
721 585
505 012
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 341
142 573
038 878
811 917
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 164
683 173
036 416
376 291
364 424
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 614

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,591

5. XS Max 3D ngày 29/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00400MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
372 218Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
927 339
675 129
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 166
895 721
462 181
315 070
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 167
552 242
117 357
956 569
358 236
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 532

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,088

6. XS Max 3D ngày 27/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00399MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
290 165Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
471 057
422 663
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 152
220 459
274 581
134 123
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 213
707 349
768 785
224 976
469 502
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 502

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,918

7. XS Max 3D ngày 24/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00398MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
086 550Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 75
963 165
833 540
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 92
523 433
981 434
643 413
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 159
899 105
894 386
459 130
722 984
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 327

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,136

8. XS Max 3D ngày 22/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00397MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
094 621Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 58
687 617
532 923
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 127
953 168
522 990
974 223
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 110
459 197
601 851
599 433
880 016
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 310

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,794

9. XS Max 3D ngày 20/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00396MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
752 691Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 73
780 821
109 295
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 382
269 931
290 465
580 904
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 150
914 758
015 190
275 830
670 655
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 577

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,493

10. XS Max 3D ngày 17/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00395MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
974 831Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 54
778 058
543 294
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 114
205 753
523 863
659 178
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 146
652 748
842 472
542 904
387 286
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,609

11. XS Max 3D ngày 15/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00394MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
080 876Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 120
694 181
179 246
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 98
342 410
541 658
884 254
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 165
956 239
181 953
505 149
258 063
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 323

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,578

12. XS Max 3D ngày 13/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00393MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
493 998Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 267
564 286
590 306
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 90
927 366
460 070
657 670
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 126
056 661
507 912
829 542
197 202
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 487

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,512

13. XS Max 3D ngày 10/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00392MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
911 221Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 104
115 521
008 414
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 80
591 650
698 060
276 226
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 136
962 656
357 298
360 339
227 224
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 585

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,491

14. XS Max 3D ngày 08/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00391MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
795 829Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
025 836
766 350
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 102
782 068
071 409
452 643
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 129
020 148
409 022
402 723
182 057
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 274

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,158

15. XS Max 3D ngày 06/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00390MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
641 172Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
175 070
412 082
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 131
659 719
505 046
734 400
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 201
364 291
626 896
651 100
868 498
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 48

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 507

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,990

16. XS Max 3D ngày 03/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00389MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
330 390Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
469 498
350 432
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 78
343 340
098 153
048 598
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 124
692 189
028 550
067 447
215 990
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 442

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,867

17. XS Max 3D ngày 01/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00388MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
580 175Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 79
257 189
407 243
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 105
210 618
264 108
648 199
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 139
006 753
281 901
259 851
218 463
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 278

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,134

18. XS Max 3D ngày 29/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00387MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
254 227Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 107
575 207
828 190
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 94
629 504
489 039
005 773
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 116
093 074
344 280
777 678
708 057
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 477

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,715

19. XS Max 3D ngày 26/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00386MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
801 083Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 68
156 005
276 978
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 112
536 963
346 352
142 354
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 96
875 647
553 756
941 955
837 697
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 265

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,232

20. XS Max 3D ngày 24/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00385MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
270 975Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
176 536
388 821
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 103
086 005
074 783
629 781
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 169
134 024
416 259
497 968
699 751
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,119

21. XS Max 3D ngày 22/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00384MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
706 569Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
164 100
950 605
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 126
321 934
351 757
572 767
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 195
775 917
357 621
091 801
527 735
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 76

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 466

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,923

22. XS Max 3D ngày 19/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00383MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
426 407Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
967 094
433 199
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 158
114 435
474 108
407 979
Giải ba
10tr: 18
Giải tư (KK)
100K: 144
690 674
410 108
034 182
311 611
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 92

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 318

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,418

23. XS Max 3D ngày 17/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00382MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
912 963Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 85
512 147
556 104
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
863 937
202 365
700 711
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 111
785 802
220 576
262 256
965 496
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,162

24. XS Max 3D ngày 15/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00381MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
450 981Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
963 911
124 721
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 164
905 676
184 747
266 181
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 187
574 378
091 291
453 658
192 767
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 68

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 549

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,343

25. XS Max 3D ngày 12/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00380MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
511 910Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
029 475
839 491
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 99
510 272
800 074
822 308
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 132
226 205
042 464
753 899
635 842
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 365

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,044

26. XS Max 3D ngày 10/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00379MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
823 799Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 135
306 511
659 954
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 665
215 562
080 933
285 791
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 195
760 139
952 640
139 701
303 781
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 370

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,828

27. XS Max 3D ngày 08/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00378MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
965 980Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 106
170 152
192 648
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 128
743 235
153 403
223 483
Giải ba
10tr: 26
Giải tư (KK)
100K: 156
875 843
241 064
764 349
160 541
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 71

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,908

28. XS Max 3D ngày 05/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00377MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
966 161Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
084 909
499 399
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 85
371 045
598 188
647 764
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 213
071 970
517 805
410 465
914 720
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 392

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,199

29. XS Max 3D ngày 03/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00376MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 132
192 747Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 67
635 926
956 586
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 154
831 451
878 501
481 377
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 124
961 436
663 809
118 160
637 755
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 425

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,423

30. XS Max 3D ngày 01/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00375MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
248 314Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 73
909 220
826 664
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 126
145 272
413 385
262 790
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 140
664 108
627 426
506 515
007 783
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,520

31. XS Max 3D ngày 29/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00374MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 14
072 800Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
085 529
067 575
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 98
782 847
672 846
835 080
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 89
298 347
003 090
451 663
696 507
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,075

32. XS Max 3D ngày 27/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00373MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
887 918Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
893 304
837 877
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 91
774 163
266 611
522 981
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 285
364 122
661 241
954 245
157 574
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 384

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,465

33. XS Max 3D ngày 25/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00372MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
591 564Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 120
739 180
668 452
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 105
460 869
460 270
172 271
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 148
589 824
594 759
045 685
486 843
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 527

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,441

34. XS Max 3D ngày 22/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00371MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 15
942 820Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
178 649
992 854
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 122
554 878
780 420
544 372
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 185
536 842
754 550
411 518
327 164
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 312

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,829

35. XS Max 3D ngày 20/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00370MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
386 405Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
919 787
895 629
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 108
477 434
212 878
223 872
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 127
276 833
156 466
230 190
504 218
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 75

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 427

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,036

36. XS Max 3D ngày 18/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00369MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
853 488Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
960 180
148 327
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 174
777 453
982 425
704 033
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 150
548 832
906 856
693 639
924 601
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 571

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,878

37. XS Max 3D ngày 15/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00368MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
886 682Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 57
116 706
756 964
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 144
014 133
198 029
288 068
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 95
699 592
502 074
796 761
285 567
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 517

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,858

38. XS Max 3D ngày 13/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00367MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
513 527Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
016 310
839 458
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 95
037 305
283 710
526 943
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 184
393 010
141 052
056 210
923 781
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 612

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,246

39. XS Max 3D ngày 11/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00366MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
699 054Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 114
612 184
859 682
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 135
126 823
703 831
020 681
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 147
441 464
281 550
807 813
133 587
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 58

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 513

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,718

40. XS Max 3D ngày 08/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00365MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
516 533Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 46
090 149
195 937
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 93
763 403
904 315
257 433
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 116
728 893
048 873
650 180
375 659
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 403

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,423

41. XS Max 3D ngày 06/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00364MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
621 957Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
941 545
938 302
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 83
009 734
275 351
533 721
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 125
149 470
399 905
043 300
132 437
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 328

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,184

42. XS Max 3D ngày 04/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00363MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
959 372Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
100 784
361 021
Giải nhì
40tr: 6
Giải ba
210K: 88
341 464
914 174
679 150
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 131
656 650
214 932
941 504
344 999
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 683

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,742

43. XS Max 3D ngày 01/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00362MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
262 686Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 29
465 519
885 315
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 39
241 529
342 371
425 338
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 109
929 722
887 701
126 661
666 378
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 457

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,865

44. XS Max 3D ngày 29/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00361MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
082 701Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 38
781 817
503 711
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 76
325 810
564 536
446 470
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 88
890 977
450 602
443 860
476 817
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,795

45. XS Max 3D ngày 27/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00360MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
590 440Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
583 447
141 728
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 74
936 701
106 342
325 981
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 119
904 701
582 933
997 223
731 028
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 323

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,144

46. XS Max 3D ngày 24/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00359MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
011 272Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 29
754 730
768 204
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 70
947 734
836 900
128 524
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 110
991 656
786 377
384 425
856 909
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,084

47. XS Max 3D ngày 22/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00358MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
266 281Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
844 255
341 302
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 70
336 793
709 685
466 643
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 131
032 406
174 572
051 773
947 138
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,117

48. XS Max 3D ngày 20/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00357MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
459 358Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
166 138
337 763
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 100
377 837
394 229
214 701
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 194
518 784
063 147
058 121
646 302
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 63

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 620

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,619

49. XS Max 3D ngày 17/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00356MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
703 823Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
767 104
855 771
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 128
598 841
083 919
984 951
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 135
206 318
802 897
943 834
477 116
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 337

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,142

50. XS Max 3D ngày 15/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00355MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
365 681Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
939 105
956 037
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 80
496 241
148 921
936 890
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 122
205 846
586 581
217 531
989 209
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 344

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,644

51. XS Max 3D ngày 13/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00354MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
567 917Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
620 536
487 394
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 165
877 758
231 041
219 542
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 136
516 896
142 536
961 160
276 038
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 393

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,641

52. XS Max 3D ngày 10/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00353MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
205 562Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
098 676
317 065
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 45
030 827
340 795
466 434
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 113
382 253
690 021
189 269
992 039
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 165

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,542

53. XS Max 3D ngày 08/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00352MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 15
349 931Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
121 886
919 089
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 50
629 330
152 372
470 913
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 188
515 778
283 268
890 096
492 553
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 85

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,601

54. XS Max 3D ngày 06/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00351MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
412 160Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 40
658 381
408 457
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
369 570
920 654
058 074
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 109
315 777
968 258
940 895
404 253
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 208

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,854

55. XS Max 3D ngày 03/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00350MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 13
601 254Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 39
333 582
128 243
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 54
158 129
062 028
222 250
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 83
726 942
924 295
027 026
757 359
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 142

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,348

56. XS Max 3D ngày 01/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00349MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
243 646Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 27
532 754
411 802
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 51
097 247
631 377
167 505
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 90
334 936
766 551
980 709
965 665
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 127

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,331

57. XS Max 3D ngày 30/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00348MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
610 138Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 33
917 021
277 546
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 53
819 438
558 690
700 157
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 77
560 269
939 637
610 175
809 542
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 219

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,801

58. XS Max 3D ngày 27/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00347MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
243 558Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 19
557 144
253 426
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 34
587 939
077 344
353 339
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 60
008 318
701 181
421 142
707 085
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 101

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,217

59. XS Max 3D ngày 25/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00346MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 10
260 952Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 18
554 581
798 886
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 40
531 489
400 401
158 256
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 45
808 849
298 387
719 696
546 421
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 148

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,047

60. XS Max 3D ngày 23/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00345MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 5
069 085Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 36
002 086
328 587
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 52
826 161
150 719
112 240
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 85
628 715
360 609
372 355
391 779
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 177

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,710

61. XS Max 3D ngày 20/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00344MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
777 774Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 31
077 638
939 482
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 39
059 829
686 316
861 972
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 36
671 107
353 677
001 554
858 824
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 194

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 945

62. XS Max 3D ngày 18/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00343MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
027 389Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 25
998 973
243 136
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 25
484 527
324 859
428 499
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 59
377 875
177 646
120 175
513 601
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 124

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 963

63. XS Max 3D ngày 23/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00342MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
859 330Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 38
863 931
816 141
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 84
764 903
106 927
721 579
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 77
803 058
250 128
969 653
152 416
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 171

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,221

64. XS Max 3D ngày 21/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00341MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 10
226 409Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
372 404
137 989
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 78
155 001
499 153
176 885
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 150
574 167
473 618
919 597
722 632
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,309

65. XS Max 3D ngày 19/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00340MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
157 466Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
891 653
686 578
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 78
165 994
911 260
657 215
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 115
806 247
491 806
973 547
058 616
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 435

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,103

66. XS Max 3D ngày 16/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00339MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
519 092Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
857 129
593 525
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 104
941 972
502 267
809 013
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 139
004 227
474 986
919 986
214 074
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,758

67. XS Max 3D ngày 14/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00338MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
178 539Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 35
876 030
530 498
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 603
166 702
215 217
677 224
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 123
178 157
676 431
705 496
161 667
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 323

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,812

68. XS Max 3D ngày 12/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00337MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
709 189Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
513 979
332 493
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
579 688
128 415
157 224
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 255
829 224
396 547
052 721
879 239
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 66

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 483

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,453

69. XS Max 3D ngày 09/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00336MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
501 277Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
235 413
225 774
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 83
342 155
717 940
838 914
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 142
661 752
255 586
391 496
896 259
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,486

70. XS Max 3D ngày 07/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00335MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
921 449Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 57
480 490
708 721
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 228
086 998
534 891
143 210
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 169
398 913
366 548
432 617
157 391
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 243

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,882

71. XS Max 3D ngày 05/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00334MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
567 807Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
764 482
463 442
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 342
147 518
532 610
957 717
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 213
636 625
574 618
252 414
003 914
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 69

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,339

72. XS Max 3D ngày 02/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00333MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
111 453Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
416 423
076 675
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 123
931 633
826 849
933 331
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 121
341 565
100 289
182 552
116 916
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 379

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,807

73. XS Max 3D ngày 30/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00332MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
499 134Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
802 986
509 289
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 568
375 649
857 206
815 465
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 236
776 347
976 382
021 941
719 807
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,015

74. XS Max 3D ngày 28/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00331MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
750 352Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 92
576 517
036 370
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 83
402 176
606 670
630 889
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 167
449 943
176 786
669 897
121 859
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 481

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,449

75. XS Max 3D ngày 25/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00330MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
548 546Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
384 672
596 256
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
296 131
198 731
359 121
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 108
808 578
006 997
321 640
788 402
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 272

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,430

76. XS Max 3D ngày 23/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00329MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
230 926Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
002 466
160 483
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 193
389 573
375 639
589 867
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 211
674 367
409 251
573 919
077 655
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 307

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,144

77. XS Max 3D ngày 21/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00328MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
382 729Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 170
112 308
752 547
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 219
766 528
332 676
043 197
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 199
585 163
311 305
022 122
144 835
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 403

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,035

78. XS Max 3D ngày 18/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00327MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
973 172Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
343 799
951 849
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 153
159 222
694 155
870 856
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 129
514 637
171 017
382 754
261 739
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 351

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,998

79. XS Max 3D ngày 16/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00326MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
340 533Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
865 968
010 491
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 149
323 125
572 033
626 546
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 281
037 577
155 775
456 491
179 699
Giải tư (KK)
5tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 71

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 259

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,850

80. XS Max 3D ngày 14/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00325MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
446 617Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
039 888
754 228
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 117
039 936
104 462
748 081
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 295
839 602
506 114
770 776
361 217
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 404

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,268

81. XS Max 3D ngày 11/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00324MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
071 441Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 37
580 580
058 627
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
507 396
390 130
366 564
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 254
855 278
841 139
662 211
126 751
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 304

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,430

82. XS Max 3D ngày 09/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00323MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
366 086Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
786 323
098 480
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
843 734
632 827
439 926
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 199
529 424
196 455
888 133
933 973
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 285

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,985

83. XS Max 3D ngày 07/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00322MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
114 751Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 203
745 606
181 926
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 150
891 319
222 391
329 953
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 176
656 020
925 528
305 520
382 283
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 519

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,202

84. XS Max 3D ngày 04/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00321MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
760 239Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 67
917 354
075 838
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 488
587 620
853 955
796 229
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 113
404 984
799 759
443 037
411 158
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 309

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

85. XS Max 3D ngày 02/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00320MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 53
104 555Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 557
481 038
421 922
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
968 549
999 769
669 529
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 213
533 030
277 237
993 935
314 928
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 271

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,973

86. XS Max 3D ngày 31/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00319MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
678 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 36
664 443
734 903
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
454 700
610 746
790 278
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 173
485 513
531 732
793 087
909 304
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 487

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,118

87. XS Max 3D ngày 28/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00318MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
101 040Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 164
720 248
242 461
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
530 336
082 060
037 696
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 165
731 226
182 087
060 952
030 290
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 356

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,994

88. XS Max 3D ngày 26/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00317MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
055 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
244 542
251 668
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 127
326 712
617 041
079 079
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 186
158 147
145 422
377 349
793 840
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 360

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,371

89. XS Max 3D ngày 24/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00316MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
074 069Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 175
497 279
184 015
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210K: 119
775 916
181 116
185 566
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 626
937 462
329 637
760 228
889 103
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 350

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,920

90. XS Max 3D ngày 21/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00315MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
621 161Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
391 968
654 858
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 199
644 075
052 072
619 192
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 122
886 428
431 850
570 403
970 821
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,890

91. XS Max 3D ngày 19/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00314MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
883 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
590 898
412 288
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 85
691 597
683 646
984 619
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 225
932 099
702 306
950 340
265 028
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,783

92. XS Max 3D ngày 17/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00313MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
727 916Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
486 164
572 846
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 192
175 470
490 227
304 702
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 257
152 263
425 473
882 949
239 023
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 68

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 280

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,234

93. XS Max 3D ngày 14/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00312MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
946 285Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
765 560
650 993
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 143
983 953
476 188
795 518
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 257
217 451
317 211
511 182
192 165
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 72

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 365

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,429

94. XS Max 3D ngày 12/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00311MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
321 349Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 56
573 060
966 133
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 92
804 562
661 787
903 617
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 138
962 281
256 127
322 863
068 610
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 472

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,689

95. XS Max 3D ngày 10/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00310MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
584 934Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 75
496 835
875 293
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 132
866 418
393 512
718 197
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 151
005 914
037 386
419 192
404 919
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 369

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,874

96. XS Max 3D ngày 07/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00309MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
105 487Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
151 081
975 719
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 231
485 216
868 145
737 505
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 175
117 073
381 032
166 684
239 524
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 271

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,578

97. XS Max 3D ngày 05/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00308MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
939 719Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
317 371
492 267
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 128
857 910
867 856
392 892
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 158
204 539
792 303
484 209
557 063
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 354

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,187

98. XS Max 3D ngày 03/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00307MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
872 096Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 147
731 646
111 222
Giải nhì
40tr: 6
Giải ba
210K: 130
025 587
407 161
558 268
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 316
079 179
918 485
306 860
210 551
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 335

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,142

99. XS Max 3D ngày 30/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00306MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
380 919Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
263 039
556 562
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 180
810 287
123 368
771 450
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 186
622 721
830 987
237 536
350 546
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 285

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,062

100. XS Max 3D ngày 28/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00305MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
320 752Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
751 683
120 721
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
524 613
267 369
307 449
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100K: 151
593 021
684 562
784 784
056 347
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 357

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,112

101. XS Max 3D ngày 26/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00304MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
337 470Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
803 822
990 945
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 97
800 105
649 706
849 463
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 548
615 726
886 641
474 393
261 326
Giải tư (KK)
5tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,670

102. XS Max 3D ngày 23/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00303MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
993 890Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
444 551
868 604
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 156
227 258
078 412
969 137
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 162
675 818
396 013
234 182
570 539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,224

103. XS Max 3D ngày 21/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00302MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
532 419Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
247 375
499 321
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 90
007 958
510 265
376 047
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 135
196 224
515 832
596 940
847 720
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,944

104. XS Max 3D ngày 19/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00301MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 55
990 222Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 103
023 411
797 884
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 175
730 225
867 017
231 457
Giải ba
10tr: 16
Giải tư (KK)
100K: 253
145 548
367 835
228 704
051 690
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 393

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,011

105. XS Max 3D ngày 16/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00300MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
052 683Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 181
506 707
853 226
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 125
441 450
569 891
159 877
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 138
880 625
515 520
574 086
195 636
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 337

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,963

106. XS Max 3D ngày 14/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00299MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
654 993Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
070 378
803 281
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
715 395
241 720
654 827
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 119
734 007
091 849
430 029
301 111
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 249

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,192

107. XS Max 3D ngày 12/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00298MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
702 591Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
679 636
743 853
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 199
551 211
786 668
012 977
Giải ba
10tr: 17
Giải tư (KK)
100K: 211
398 797
937 877
459 441
004 709
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 374

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,876

108. XS Max 3D ngày 09/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00297MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
068 458Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
003 210
387 195
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 198
302 671
770 141
259 542
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 214
012 906
832 984
252 425
214 786
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 331

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,246

109. XS Max 3D ngày 07/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00296MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
364 247Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
380 311
187 405
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 103
968 125
979 706
000 450
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 171
423 612
378 857
935 283
644 474
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 54

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 432

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,519

110. XS Max 3D ngày 05/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00295MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
540 135Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
610 460
190 641
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 111
843 611
898 918
450 043
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 335
275 276
394 763
013 743
035 222
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 632

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,110

111. XS Max 3D ngày 02/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00294MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
523 582Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 105
513 315
508 586
Giải nhì
40tr: 20
Giải ba
210K: 95
381 836
349 281
837 968
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 159
511 582
885 131
727 223
936 295
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 441

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,352

112. XS Max 3D ngày 31/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00293MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
596 694Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
694 954
368 055
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 86
861 054
941 872
878 702
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 180
856 412
301 813
003 887
438 596
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 412

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,933

113. XS Max 3D ngày 29/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00292MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
175 075Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
881 705
008 290
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 170
578 317
023 210
508 432
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 414
200 389
193 874
681 166
363 925
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 478

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,390

114. XS Max 3D ngày 26/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00291MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
652 320Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
439 467
076 394
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 79
189 248
712 107
150 812
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 171
181 170
865 283
754 043
687 627
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 429

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,166

115. XS Max 3D ngày 24/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00290MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
796 101Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
074 452
592 675
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 90
399 886
410 294
689 425
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 222
441 489
381 538
371 555
083 055
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 350

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,885

116. XS Max 3D ngày 22/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00289MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
408 930Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
219 437
923 585
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 144
484 263
917 883
337 769
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 141
645 665
186 932
086 457
051 630
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 319

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,236

117. XS Max 3D ngày 19/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00288MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
486 130Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
910 094
039 617
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 137
091 828
537 617
892 952
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 173
344 336
072 012
813 024
983 786
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,955

118. XS Max 3D ngày 17/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00287MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 98
715 732Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 89
247 380
280 911
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 89
625 048
968 297
248 670
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 158
067 826
431 865
558 947
043 712
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 501

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,395

119. XS Max 3D ngày 15/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00286MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
677 449Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
508 573
160 502
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 172
693 979
340 122
102 273
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 178
425 636
856 386
484 520
618 414
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 54

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,330

120. XS Max 3D ngày 12/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00285MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
527 409Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 99
737 335
991 598
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
931 000
506 883
069 767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 132
514 336
970 318
238 068
871 882
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 319

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,784

121. XS Max 3D ngày 10/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00284MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
706 826Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
511 883
937 067
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
831 123
725 456
929 754
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100K: 142
884 814
850 258
804 099
510 350
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 206

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,069

122. XS Max 3D ngày 08/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00283MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
255 162Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
284 177
594 050
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
437 967
611 574
415 819
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 162
509 372
662 805
669 086
376 281
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 546

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,851

123. XS Max 3D ngày 05/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00282MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
617 030Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
497 287
844 095
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 157
450 229
901 168
862 019
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 159
073 036
117 780
718 363
412 095
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 334

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,030

124. XS Max 3D ngày 03/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00281MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
654 975Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 173
421 589
287 339
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 86
600 917
797 624
859 766
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 122
130 103
554 062
243 463
883 961
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,018

125. XS Max 3D ngày 01/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00280MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 69
422 702Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 135
921 063
250 068
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 147
177 201
203 715
701 851
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 194
389 285
312 028
471 950
525 813
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 337

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,788

126. XS Max 3D ngày 26/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00279MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
817 472Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
014 873
991 724
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 155
262 434
348 223
157 851
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 232
543 739
560 468
165 878
453 153
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,928

127. XS Max 3D ngày 24/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00278MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
197 794Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
836 471
575 607
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 110
393 557
360 781
942 076
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100K: 128
156 015
648 664
871 436
550 733
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 453

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,997

128. XS Max 3D ngày 22/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00277MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
805 163Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
768 786
770 143
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 162
568 234
827 854
857 354
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 253
847 532
424 561
799 559
214 021
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 439

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,233

129. XS Max 3D ngày 19/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00276MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
252 285Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
572 033
668 559
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 141
295 584
084 841
525 647
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 170
332 451
473 115
813 705
191 005
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256

130. XS Max 3D ngày 17/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00275MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
865 250Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
512 004
845 115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 237
776 159
639 289
052 942
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 177
583 523
501 676
848 525
852 993
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 416

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,649

131. XS Max 3D ngày 15/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00274MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
095 166Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 94
269 559
878 538
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 161
482 021
627 652
507 829
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 210
223 192
641 594
317 441
309 398
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,235

132. XS Max 3D ngày 10/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00273MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
664 446Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 51
933 482
740 224
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 172
706 160
222 979
854 168
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 222
741 910
039 845
353 647
245 962
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 237

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,931

133. XS Max 3D ngày 08/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00272MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
052 682Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
610 959
737 453
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 72
936 822
432 570
396 893
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 273
254 377
942 679
935 711
658 548
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 494

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,322

134. XS Max 3D ngày 05/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00271MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
226 491Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
163 713
127 516
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 93
811 446
966 719
205 201
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 233
924 139
386 347
637 421
526 900
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,189

135. XS Max 3D ngày 03/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00270MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 13
862 869Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 132
458 662
135 018
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 133
391 946
223 788
491 058
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 255
306 661
528 705
770 318
067 916
Giải tư (KK)
5tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 57

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 363

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,085

136. XS Max 3D ngày 01/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00269MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 69
126 109Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 147
618 551
173 392
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
359 728
216 026
096 149
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 161
817 679
118 786
156 301
546 088
Giải tư (KK)
5tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 533

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,355

137. XS Max 3D ngày 29/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00268MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
273 198Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
713 900
373 491
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 121
841 794
715 945
962 299
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 167
812 147
857 366
117 733
163 651
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,155

138. XS Max 3D ngày 27/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00267MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
037 159Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 143
407 146
568 539
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 105
525 896
240 750
101 600
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 130
659 726
237 821
060 827
289 030
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 356

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,703

139. XS Max 3D ngày 25/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00266MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
892 989Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 87
212 240
511 777
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 154
880 717
172 149
716 984
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 198
255 644
904 450
056 158
624 406
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 322

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,090

140. XS Max 3D ngày 22/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00265MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
747 385Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
716 586
212 932
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 213
842 396
886 376
681 215
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 188
732 892
964 742
601 329
532 326
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,690

141. XS Max 3D ngày 20/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00264MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
070 990Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 92
979 533
718 984
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 211
359 369
746 918
123 824
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 204
909 778
019 014
000 982
434 213
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 263

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,408

142. XS Max 3D ngày 18/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00263MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
517 800Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 130
294 134
107 286
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 140
084 324
402 857
444 250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 186
153 300
814 005
371 740
946 629
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,017

143. XS Max 3D ngày 15/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00262MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
677 624Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
651 595
933 790
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 90
366 494
611 530
027 854
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 181
257 530
624 210
269 695
701 287
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 264

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,202

144. XS Max 3D ngày 13/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00261MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
289 734Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
972 438
906 088
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 77
570 094
836 653
483 680
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 222
913 766
019 018
505 057
982 980
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 387

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,239

145. XS Max 3D ngày 11/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00260MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 96
160 868Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 102
282 560
263 721
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 165
321 373
412 697
147 311
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 181
278 960
229 593
082 319
657 042
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 582

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,178

146. XS Max 3D ngày 08/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00259MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
841 631Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
740 450
940 993
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
557 838
241 340
441 765
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 136
806 296
249 835
056 589
397 912
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 292

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,107

147. XS Max 3D ngày 06/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00258MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
193 427Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 87
513 602
294 261
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 69
221 591
571 503
878 070
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 155
792 878
696 313
421 239
648 736
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 298

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,081

148. XS Max 3D ngày 04/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00257MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
730 130Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
064 643
297 083
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 150
358 587
337 893
912 493
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 185
661 219
252 145
374 688
748 525
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 459

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,238

149. XS Max 3D ngày 01/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00256MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
200 794Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 107
403 006
933 371
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 120
853 249
389 113
834 861
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 207
001 640
721 423
028 980
732 818
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 212

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,472

150. XS Max 3D ngày 30/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00255MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
276 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
230 568
378 661
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 128
021 552
300 798
612 291
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 170
105 610
867 296
435 846
159 382
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 303

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,941

151. XS Max 3D ngày 28/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00254MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
654 689Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 90
179 791
194 758
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 124
710 624
799 719
420 095
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 210
790 000
309 333
039 191
220 389
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 49

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 456

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,986

152. XS Max 3D ngày 25/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00253MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
030 722Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
476 230
821 547
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 82
923 584
041 917
886 535
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 266
619 156
387 408
667 220
852 521
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,773

153. XS Max 3D ngày 23/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00252MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
739 995Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
289 043
534 419
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
976 015
026 809
746 236
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 168
157 317
242 690
738 980
523 506
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,738

154. XS Max 3D ngày 21/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00251MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
420 581Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 139
908 079
036 321
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 142
607 180
087 256
208 621
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 265
904 033
785 890
145 990
088 807
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 333

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,727

155. XS Max 3D ngày 18/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00250MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
467 496Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
117 799
285 378
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 151
651 877
950 385
265 147
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 180
212 104
610 245
391 315
531 135
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 299

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,278

156. XS Max 3D ngày 16/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00249MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 76
843 033Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
553 510
890 949
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 134
878 171
943 153
019 759
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100K: 105
422 846
627 894
917 120
172 097
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 273

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,070

157. XS Max 3D ngày 14/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00248MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
091 143Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 106
982 508
730 501
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 81
054 855
989 983
015 237
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100K: 209
465 329
742 192
314 401
182 265
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 62

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 480

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,826

158. XS Max 3D ngày 11/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00247MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
548 272Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 51
694 908
024 169
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 188
307 041
900 557
351 240
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 135
474 318
929 186
287 662
261 865
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 342

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,573

159. XS Max 3D ngày 09/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00246MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
004 230Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
914 594
261 733
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 109
680 624
299 115
802 993
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 311
515 925
276 908
719 715
297 953
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 245

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,180

160. XS Max 3D ngày 07/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00245MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 104
715 369Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
689 817
629 316
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
048 786
969 726
412 737
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 257
732 488
045 693
421 143
216 056
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 506

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,610

161. XS Max 3D ngày 04/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00244MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
590 940Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 113
310 465
464 365
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 70
060 195
193 950
031 860
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 142
353 944
294 566
301 753
846 455
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 256

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,494

162. XS Max 3D ngày 02/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00243MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
696 874Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
597 138
626 310
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 100
637 916
982 406
906 927
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 169
147 792
550 460
146 421
722 844
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 265

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,769

163. XS Max 3D ngày 30/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00242MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
472 733Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 136
100 242
907 163
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 129
205 720
102 179
347 227
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 184
675 382
215 150
521 672
470 655
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 431

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,929

164. XS Max 3D ngày 27/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00241MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
939 257Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
556 051
159 380
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
491 710
845 132
227 124
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 170
092 191
680 338
586 916
930 412
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,731

165. XS Max 3D ngày 25/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00240MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
697 438Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 93
768 033
890 452
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 88
903 520
822 462
659 309
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 173
221 156
057 967
223 964
136 349
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 288

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,931

166. XS Max 3D ngày 23/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00239MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
277 557Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
412 961
921 211
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 129
085 492
647 157
487 866
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 193
839 091
807 664
096 384
297 132
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 408

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,626

167. XS Max 3D ngày 20/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00238MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
268 488Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
301 781
316 913
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
752 043
995 976
470 169
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 146
207 642
780 154
967 533
048 941
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 363

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,453

168. XS Max 3D ngày 18/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00237MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
914 642Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
469 005
301 896
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 143
181 177
307 153
938 685
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 154
154 276
841 269
806 499
189 905
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

169. XS Max 3D ngày 16/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00236MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
571 615Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 90
984 695
144 151
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
800 012
404 103
467 948
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 257
546 064
068 213
686 855
307 628
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 461

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,650

170. XS Max 3D ngày 13/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00235MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
355 413Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
331 754
741 821
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 127
598 342
692 373
430 341
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 118
032 705
693 706
600 936
385 906
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 331

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,604

171. XS Max 3D ngày 11/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00234MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
708 157Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 89
565 525
666 248
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 156
605 451
425 165
793 043
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 158
010 094
676 012
863 049
417 592
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,871

172. XS Max 3D ngày 09/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00233MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
065 901Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 158
603 782
015 911
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 139
846 232
629 901
360 661
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 193
027 913
611 423
618 027
153 022
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 375

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,941

173. XS Max 3D ngày 06/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00232MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
840 262Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
372 096
824 142
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 116
730 667
587 775
287 579
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 227
058 472
177 147
364 018
458 164
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 309

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256

174. XS Max 3D ngày 04/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00231MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
297 497Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
404 083
225 625
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 106
493 122
446 493
783 431
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 150
832 695
572 385
372 774
726 996
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,980

175. XS Max 3D ngày 02/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00230MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
394 063Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 100
612 935
089 857
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 119
625 332
692 925
410 432
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 231
109 638
295 058
336 838
369 985
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 345

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,970

176. XS Max 3D ngày 30/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00229MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
050 820Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 29
807 520
796 845
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 81
221 728
706 708
426 754
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 1,241
886 644
875 606
543 733
470 725
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,510

177. XS Max 3D ngày 28/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00228MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
695 061Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
618 923
879 178
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
628 452
557 645
958 565
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 230
792 897
256 206
383 845
631 427
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,140

178. XS Max 3D ngày 26/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00227MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
971 414Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 114
716 408
240 119
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 123
059 329
007 059
515 609
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 230
390 477
211 793
948 776
333 786
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,210

179. XS Max 3D ngày 23/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00226MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
902 079Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
351 190
309 499
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 167
451 426
079 339
396 623
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 149
909 357
022 712
470 876
460 429
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 382

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,299

180. XS Max 3D ngày 21/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00225MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 70
797 579Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
650 608
334 431
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 131
825 487
616 533
057 015
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 206
257 521
626 189
573 334
765 754
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 390

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

181. XS Max 3D ngày 19/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00224MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
962 091Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 146
876 603
138 321
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
509 413
834 790
130 029
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 185
689 499
333 194
262 208
589 296
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 492

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,964

182. XS Max 3D ngày 16/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00223MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
402 573Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 103
627 744
622 799
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 221
361 777
588 381
856 129
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 200
144 847
144 147
848 868
263 768
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 282

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,297

183. XS Max 3D ngày 14/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00222MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
668 415Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 83
087 035
640 409
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 62
635 576
743 435
072 063
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100K: 190
843 179
945 105
147 476
759 637
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 375

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,662

184. XS Max 3D ngày 12/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00221MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
261 774Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
577 029
329 912
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 228
387 794
575 767
135 529
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 227
612 723
289 226
786 490
452 556
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,033

185. XS Max 3D ngày 09/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00220MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
704 616Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
736 960
090 615
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 138
622 869
439 208
356 824
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 251
980 255
714 310
321 773
121 910
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 243

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,098

186. XS Max 3D ngày 07/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00219MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
954 598Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 72
015 549
138 072
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
107 515
378 192
285 671
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 110
912 195
298 904
241 178
725 799
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 281

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,804

187. XS Max 3D ngày 05/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00218MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
966 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
241 595
293 293
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 146
132 856
746 674
703 464
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 241
277 330
692 982
225 779
966 818
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 420

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,800

188. XS Max 3D ngày 02/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00217MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
696 955Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 52
075 041
191 943
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
681 368
801 854
184 523
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 241
347 616
940 463
352 498
135 198
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 343

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,953

189. XS Max 3D ngày 30/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00216MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
745 066Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 67
973 380
862 088
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 90
683 553
245 190
762 882
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
812 796
123 365
236 606
390 611
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 240

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,884

190. XS Max 3D ngày 28/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00215MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
370 537Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 153
486 950
645 259
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 111
650 305
458 795
784 325
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 187
592 396
870 507
155 727
068 790
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 471

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,181

191. XS Max 3D ngày 25/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00214MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
420 853Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 101
875 231
935 495
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 87
443 834
508 494
047 100
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 258
890 507
189 867
220 971
058 516
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 277

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,591

192. XS Max 3D ngày 23/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00213MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
881 531Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 105
099 211
277 489
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
748 529
608 472
716 962
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 248
841 567
000 520
518 761
471 153
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,941

193. XS Max 3D ngày 21/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00212MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
725 389Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 86
542 810
993 537
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 220
022 270
734 050
499 608
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 234
221 219
224 646
367 967
239 019
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 570

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,429

194. XS Max 3D ngày 18/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00211MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
760 809Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 116
789 436
295 569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 152
570 380
896 379
971 780
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 221
330 148
814 153
751 757
208 856
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 326

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,222

195. XS Max 3D ngày 16/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00210MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
376 030Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
251 782
571 820
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 104
069 436
565 976
693 435
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 174
501 496
439 303
571 711
451 919
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 77

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 432

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,882

196. XS Max 3D ngày 14/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00209MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
210 182Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
999 123
621 021
Giải nhì
40tr: 7
Giải ba
210K: 205
338 209
747 839
659 108
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 180
238 954
441 027
192 318
780 944
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 453

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,717

197. XS Max 3D ngày 11/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00208MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 63
679 067Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 72
553 115
506 525
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 228
537 947
572 686
993 479
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 188
327 372
310 262
622 516
279 059
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,178

198. XS Max 3D ngày 09/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00207MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
769 879Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
497 808
001 583
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 81
783 662
487 140
874 154
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 184
668 098
049 178
161 628
483 327
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 296

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,707

199. XS Max 3D ngày 07/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00206MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
562 120Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
842 647
461 680
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 127
604 927
923 442
312 238
Giải ba
10tr: 10
Giải tư (KK)
100K: 233
146 303
061 168
885 972
867 183
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 426

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,717

200. XS Max 3D ngày 04/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00205MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
449 531Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 210
322 321
351 502
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 79
434 709
031 049
134 772
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 150
000 511
975 604
062 036
692 630
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 302

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,942
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 200 ngày liên tiếp

XSMAX3D 200 ngày hay KQXSMAX3D 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Max 3D của 200 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

XS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
  Casino game poker Bóng rổ Thể thao Baccarat Game casino Tỉ số bóng đá Game bài game casino Baccarat poker Cá độ thể thao Soi cầu xổ số Baccarat casino Casino game nổ hũ Chọi gà