Casino game poker

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vĩnh Long

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVL

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
Tổng
00   1   1     1     1       1                 1 1 7
01     1               1   1     1             1   5
02 3 1     1   1   1                   2 1       1 11
03               1       1     1           1     1 5
04   1               1   1         1               4
05       1                                 1       2
06     1                     1 1 1                 4
07             2                                   2
08       1                                 1 1     3
09         1               1       1               3
10       1               1                         2
11             1   1     1                     1   4
12           1                                     1
13               1           2                   1 4
14                           1           1   1 1   4
15   1                           1 1               3
16                 1   2         1   1   1   1   1 8
17     1   1     1   1       1   1             1   7
18       1           1               1             3
19     1     1               2                     4
20       1         1           1   1       2       6
21       1         1           1           1 1     5
22 1   1             1 1           1       1       6
23                   1                   1         2
24             1                       1       1   3
25                                   1   1         2
26     1                         1     1 1         4
27             1                     1     1       3
28 1 2 1         2       1                         7
29     1   1 1     1               1         1     6
30         1   1                             1     3
31               1       1   2   1                 5
32     1   1                     1   2   2     1   8
33           1                                     1
34 1 1             1                               3
35 1         1 1           1   1   1 1   1 1       9
36                   1                   1         2
37         1 1       2 1   1                       6
38   1                                     1       2
39                       2       1                 3
40       1   2       1 2       1   1     2         10
41   1 1                   1                 1 1   5
42         1               1 3     1         1     7
43             1   2   1               1           5
44               1 1 1                             3
45       1       2       1                 1 1     6
46             1   1                               2
47           1         1   1                   1   4
48                         1 1         2         2 6
49     1             1         1       1           4
50                   1   1   1   1       1     1   6
51   1                             1               2
52       1                                   1     2
53                                 1             1 2
54     2                       1                 1 4
55     1                   1   1           1   1   5
56                         1                       1
57 1                     1                         2
58 1       1               1   2                   5
59       2                                 1     1 4
60                                   1 1       1   3
61   1           1 1       1       1               5
62 1                                 1         2   4
63 1     1 1                   1                   4
64           1 1         1         1               4
65           1 2 1               1                 5
66       1                     1             2     4
67 1             1             1 1 1               5
68                       1       1                 2
69     1 1             1 1                         4
70               1     1                       1   3
71   1           1                               1 3
72       1         1                 1     1 1   2 7
73                             1 1 1 2             5
74                 2                               2
75 1       1         1           1   2           2 8
76           2                     1             1 4
77               1         1           1         1 4
78         2   1   1               1 1 1     1 1   9
79 1   1     1         1                           4
80       1                     1     1 2 1   1 1 1 9
81                 2                               2
82 1                         2             1       4
83 1 1                             1               3
84   1     1 1           1                         4
85                                                 0
86           1         1   2                       4
87 1   1         1               1     1     1     6
88   1                 2   1             1         5
89         1     1       1       1     1   1       6
90       1             1     1                     3
91     1             1   1 1             1         5
92                             1       1           2
93   1         2                                   3
94                         1           1           2
95 1 1       1       1 1                 1     1   7
96           1       1           1       1 1 1     6
97   1                 1             1     1       4
98         1     1   1   1     1     1 1     1     8
99         2   1                                   3
  Casino game poker Bóng rổ Thể thao Baccarat Game casino Tỉ số bóng đá Game bài game casino Baccarat poker Cá độ thể thao Soi cầu xổ số Baccarat casino Casino game nổ hũ Chọi gà