Casino game poker

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
16
-
12
17
-
12
18
-
12
19
-
12
20
-
12
21
-
12
22
-
12
23
-
12
24
-
12
25
-
12
26
-
12
27
-
12
28
-
12
29
-
12
30
-
12
31
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
Tổng
00     1           1 1             2   2       2   9
01             1                 1               1 3
02     1         1             1 2       1       1 7
03           1   2   1   1 1 1                   1 8
04     2   1             1               1 1     1 7
05     1 1         2         2 1     1     1 1     10
06                     1   1                   1   3
07     1 1 1                   1   1 2 1   1       9
08 1 1           1 1     1           2             7
09 2       1         1         1       1           6
10                     1             1             2
11 2 2           2 1   1           1 1             10
12                       1     2                   3
13               1           1                   1 3
14 1       1   1   1     1 1   1                 1 8
15   2               1           1                 4
16                       2 1 1 2       1           7
17   2       1   1 1   1     1                     7
18                   1                           1 2
19     1   1                             1 1 1     5
20   1   1 1 1           1                 1       6
21             1   2                 1 1 1     1   7
22       1     1 1         1 1                     5
23     1   1 1 1 1   1         1                   7
24           1 1   1   1               1           5
25   1     2     1   1             1       1 1     8
26   1                       1   1 1               4
27 1     1   2 1                         1         6
28       1       2   1                       1   1 6
29   1     1           1               1           4
30     2 1             1           1     1 1 1 1 1 10
31 1         1 1     1 1     1                   1 7
32 1 2   1             2     2         1       1 1 11
33               1   1           2               1 5
34 1 1   1         1     1   1           2         8
35         1   1             1   2             1   6
36             1     1     1               1   1 1 6
37     1     1       1     1       1         1 1 1 8
38                     2                 1     1   4
39     2     1                               1     4
40                   1                 1       1   3
41   1         1               2       2     2     8
42 2   1   1 1   1         2 1         1           10
43     1               1 1     1   1           1   6
44     2       1 2       2       1   1 1   1   1   12
45 1       2                   1 1   1             6
46     1       1 1   1   1     1           2   1   9
47 1         1 1                   2     1       1 7
48       1   1                     1   1         1 5
49         1     1   1   1 2         1             7
50       2           1           1           1   1 6
51                       1             1   1   1   4
52           1 1 1   2   1     1                 1 8
53 1 1       1                 1                 1 5
54       1                       1         1       3
55                                     1           1
56     1       2             1       1     1 1 1   8
57     1                   1   1 1     1         1 6
58                 1 1           1               1 4
59             1                         1   1 1   4
60                         1     1           1   1 4
61           1     1       1 1           1   1     6
62               1   1               2             4
63 1 1     1       1   1   1                     1 7
64   1           1         1 1     1       3     2 10
65                                 1 1     1 1     4
66 1       1   2           1       1 1   3         10
67 1 1   1             2 1       1               1 8
68 1 1           1 1   2   2 2 1             1 1   13
69         2                   2 1 2 1 1     1     10
70   1 1   2 1       1           1           1     8
71 1         2 2   1 1       1       1 1 3   1 1   15
72   1   2                               1     1   5
73         1     1 1     1                 1       5
74                       2   1   1 1     1 1       7
75       1   1                     1     1 1 1 1   7
76     1 2           1 2   1 1   1   1 1   1       12
77 3               2           1     1   1     1   9
78         1     2     2         2             1   8
79 2 1   1   2 1   1 1                         1   10
80             1   3   1           1               6
81     1       1 1   1   1 1                       6
82 2                       1         2             5
83   1         1         1     1               1   5
84                                         1 1     2
85     1 1         1     1 1                       5
86                                   1 1           2
87         1       1             1     1     2     6
88     1 1             2     1 1   1   1 1   2     11
89         2           1   1 1         1 2         8
90   1       2       1     1 1 1   1       1       9
91   1   1               1       1 1             1 6
92       1             1           2 1 1 1 1 2     10
93     1   1 1       1       1   1                 6
94       1     1         2     1       1   1       7
95                           1 1     1         1   4
96                                                 0
97   1   1               1       1 1               5
98                 1       1       1           1   4
99     1 1   2     1       1         2   1 1       10
  Casino game poker Bóng rổ Thể thao Baccarat Game casino Tỉ số bóng đá Game bài game casino Baccarat poker Cá độ thể thao Soi cầu xổ số Baccarat casino Casino game nổ hũ Chọi gà