Casino game poker

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBTH

  Ngày
\
Cặp số
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00         1     1 1     1     1                   5
01         1               1                 1     3
02                 1       1   1 1   1   1         6
03 1           1 1       1         2             1 7
04 1           2             1         1 1       1 7
05                                                 0
06                                 1       2       3
07     1           1 1   1       1       1 1 1     8
08   1             1                             1 3
09                       1       1       1         3
10           2         1               1 1         5
11                         1 1 1   1               4
12               1                 1     1       1 4
13   1   1 1       1         1             1       6
14                     1                     1     2
15 1   1                             1             3
16                       1 1     1 1       1 1     6
17                         1   2       2   2       7
18           1 1                 1 1               4
19 1   1               1   1 1               1     6
20                   1             1 1     1 2     6
21                   1     1             2         4
22         1                     1             1 1 4
23   1     1         2             1 1   1         7
24                     1           1 1             3
25   1                               1       1     3
26     1     1           1         1               4
27                     1                         1 2
28 1                     1     1       1 1       1 6
29       2 1                 1         1     1 1   7
30                           1         1     1 1   4
31     1 2       1                                 4
32 1         1   1 1     1 2             1   1 1   10
33 1 1                   1       1 1   1     1     7
34       1               2           1             4
35   1   1 1         1                             4
36           1             1 1             1       4
37     1                                           1
38                       1                         1
39   1         2                       2           5
40                               1         1   2 1 5
41   1   1 1     1         1   1 1       1         8
42       1 1     1     1         1   1             6
43         1           1       1             2 2   7
44 1               1       1           1   2   1   7
45 1   1       1       1                 1         5
46     1             1                           1 3
47       1   1         1                 1       1 5
48                                       1       1 2
49                   1           1                 2
50 1               2         1   1   1     1       7
51     1 1                 1     1       1         5
52   1 1   1 1             1       1               6
53         1                         1             2
54                 1     1             1           3
55               1           1                     2
56 1         1 2           1           1           6
57                           1       1             2
58       1                             1       1   3
59       1               1                         2
60               1           1       1             3
61     1                           1               2
62                   1                             1
63               1     1                         1 3
64             1           1   1 1       1         5
65 1                         1                   1 3
66           1   1   1 1                         1 5
67             1 1   1         1                   4
68     1             1                       1     3
69                 1     1                 1       3
70                       1     1                   2
71     1                                       3 1 5
72   1             1           3               1 1 7
73   3       1 2 1                     1 1 1   1   11
74 1           1           1     1   1     1       6
75     1       1 1   1     1 1       1         1   8
76   1               1 1             1             4
77 1                                 1             2
78         1 1                                     2
79   1     1       2 1               1     1       7
80                               1                 1
81         1 1 1       1                           4
82   1               1 1               1           4
83           1     1                               2
84                 1 1                     1       3
85 1                     1                       1 3
86         1                                       1
87   1 1 2       1           1                 1   7
88 1                           1                   2
89 1             1     1               1           4
90 1 1       1                                     3
91           1                   1             1   3
92       2 1     1     1 1   1 1                   8
93           2               1     2   1     1   1 8
94       1             1         1                 3
95     1                                           1
96             1 1             2   1 1             6
97             1     1 1     1               1     5
98                 1         1                     2
99     2   1       1               1         1     6
  Casino game poker Bóng rổ Thể thao Baccarat Game casino Tỉ số bóng đá Game bài game casino Baccarat poker Cá độ thể thao Soi cầu xổ số Baccarat casino Casino game nổ hũ Chọi gà